"Asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita ratkaisuja"

DIGITAALISTA LIIKETOIMINTAMUOTOILUA YRITYKSILLE

YRITYSTOIMINTAA JO VUODESTA 2008

MITÄ ON DIGITAALINEN LIIKETOIMINTAMUOTOILU?

Asiakaslähtöistä, digitaalisten palveluiden tai toimintamallien kehittämistä yrityksessä erilaisin muotoilun menetelmin. Digitaalisessa liiketoimintamuotoilussa tunnistetaan ja kyseenalaistetaan asiakasyrityksen digitaalista tilaa ja pyritään löytämään kustannustehokkaat ja yrityksen strategisia tavoitteita tukevat ratkaisut, jolloin se olisi liiketoiminnallisesti järkevä investointi. Digitaalinen liiketoimintamuotoilu (digital business design) ja palvelumuotoilu (service design) eivät ole kaksi eri asiaa sillä ne noudattelevat pitkälti samoja periaatteita, mutta konteksti ja toimintaympäristö on hieman erilainen.


Digitaalinen media tarkoittaa erilaista ääni-, kuva-, ja videosisältöä, joka on koodaten muutettu digitaaliseen muotoon. Digitaalinen media ja sen viestinnän kanavat ovat kustannustehokkaita nykypäivän markkinointiviestinnän kanavia, joita yritykset hyödyntävät enenevissä määrin. Keskeisemmässä asemassa ovat siis monipuoliset, erilaiset digitaaliset alustat ja uusien teknologioiden haltuunottaminen yrityksen liiketoiminnassa. Sosiaalinen media on vain yksi digitaalisen median näkyvimmistä muodoista ja näin ollen käsite pitää sisällään valtavasti vaihtoehtoja. Digitaalinen kommunikaatio lisää yrityksen kilpailukykyä, läpinäkyvyyttä ja asiakkaan kanssa vuorovaikuttaminen voi olla ketterämpää kilpailiijoihin verrattuna. Digitaalisen median palveluita on saatavilla runsaasti ja yritykset hyödyntävät ulkopuolista palveluntarjoajaa oman osaamisen puutteellisuuden ja ajanpuutteen vuoksi. Siksi kannattaa ulkoistaa tiettyjä palveluita, jotta yrittäjä itse voi keskittyä ydinosaamiseensa ja panostaa liiketoimintaansa.


LIITY POSTITUSLISTALLENI:

ASIAKASPALAUTTEET OPPILAITOSVALMENNUKSISTA

"Olet loistava ihminen (loistat), pidän todella aitoudestasi, kyvystä välittää, joka näkyy herkkyytenä ihmisten kanssa. Olet avoin ja ajatteleva ihminen, joka pystyy esiintymään aidosti omana itsenään. Olet aina valmis auttamaan. Sinulla on vahva yrittäjä tausta ja sovit yrittäjäksi hyvin, koska olet valmis tekemään työtä ja työstämään ideaasi jatkuvasti. Annoit minulle hyvän mallin yrittäjästä, joka tekee töitä yrityksensä eteen."

"Koin saavani apua kaikessa tarvitsemassani. Vastasit viesteihin todella nopeasti, välillä mietin, kuinka hirveästi teet töitä, kun laitoit niin myöhällä viestejä. Toivottavasti muistat huolehtia omasta jaksamisesta ja myös muistutat aloittelevia yrittäjiä siitä. Olet ollut todella avoin, innokas ja innostava, positiivinen ja super-energinen. Olet ammattitaitoinen opettaja ja yrittäjä sekä todellinen moniosaaja, jolla on laaja verkosto. Voisin tehdä kanssasi yhteistyötä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin parissa. Myös tuote-ja palvelukehityksessä."


"Ritu oli innostava ja inspiroiva opettaja. Hänen opetuspäivissään käytettiin aika tehokkaasti ja tehtävät oli suunniteltu mielenkiintoisiksi ja päivät monipuolisiksi. Ritulla on opetuksessaan rento ja ihmisläheinen, mutta asiantunteva ote. Ritulta on turha odottaa pelkkää puuduttavaa luennointia tunnista toiseen, vaan opiskelu on hänen kanssaan oikeasti kiinnostavaa, osallistavaa ja inspiroivaa. Osaat ottaa kaikki tasapuolisesti huomioon sekä pirteällä ja energisellä asenteellaan luoda ja ylläpitää opiskelijaryhmän ryhmähenkeä, myös etänä."

PISTÄ KOODIA

Kerro kuinka voin sinua auttaa ja jätä yhteystietosi niin otan sinuun yhteyttä.