DIGIPALVELUT


PALVELUESIMERKKEJÄ

Digitaalisen strategian rakentaminen

Valitaan yritykselle sopivat digitaaliset kanavat, ohjelmat ja alustat, joissa on kustannustehokasta näkyä ja toimia. Suunnitellaan ja toteutetaan verkkosivut/verkkokauppa tai tarkastetaan jo olemassa olevien verkkosivujen tila ja annetaan kehitysehdotuksia. Rakennetaan sosiaalisen median toimintasuunnitelma ja mietitään sisällöntuotantoon liittyviä seikkoja. Järjestetään tarvittaessa käyttöönottokoulutusta ja tarjotaan digituki koko sopimuskaudelle ym.


Sosiaalisen median erilaisten palveluiden opastus ja käyttöönotto

Pistetään tehokkaasti somerituaalit kuntoon! Valitaan yhdessä liiketoiminnallisia tavoitteita palvelevat sosiaalisen median kanavat. Luodaan tili, tutustutaan niiden käyttämiseen, harjoitellaan toiminnallisuuksia ja tarvittaessa opastan julkaisemaan someketin mukaista sisältöä. Neuvon soveltuvat aihetunnisteet (ns. hashtagit #) ja annan vinkkejä sisällöntuotantoon. Valmennuksen ja opastuksen laajuus voidaan toteuttaa asiakkaan toiveen mukaisesti. Palvelu on mahdollista toteuttaa etänä ja Päijät-Hämeen alueella lähivalmennuksena. Minimiaika: 2 h.


  Verkkosivut ja verkkokauppa tai verkkokurssi

Monet yritykset skaalaavat toimintaansa verkkoon strategisten tavoitteidensa mukaisesti. Tarjoan yrityksille suunnittelu, rakennus, - ja julkaisupalveluita verkkosivuihin, verkkokauppoihin ja verkkokursseihin liittyen. Voin olla mukana osaprosessissa tai halutessanne toimittaa koko paketin alkupalaverista loppuun saakka (muokkausmahdollisuuksin) omien tarpeiden mukaisesti. Sisällöstä sovitaan aina asiakkaan kanssa erikseen ja lisäksi tehdään kirjallinen sopimus.


Graafinen suunnittelu (erilaisen somemarkkinoinnin mainosmateriaalien luonti)

Monipuolisen digitaalisen markkinointimateriaalin suunnittelun, tuottamisen ja julkaisemisen tehokoulutus, jossa valmennan yrityksiä tekemään sosiaaliseen mediaan erikanaviin soveltuvaa sisältöä itse ILMAISELLA CANVA- graafisen suunnittelun työkalulla. Canvalla voidaan rakentaa mm. somepostauksia, videoita, lahjakortteja, esitteitä, esitysmateriaaleja, logoja, infograafeja, laskupohjia, uutiskirjeitä, animaatioita ym. Käytössä myös ilmainen runsas kuvapankki! Kustannustehokas työkalu ja yritys voi säästää vuositasolla jopa tuhansia euroja! Minimiaika: 4 h.


Digiassistenttipalvelut

Tämä palvelu soveltuu parhaiten pienempiin digitarpeisiin, jota yritys ei etsi ehdi tai välttämättä osaa tehdä. Silloin on aika kutsua paikalle oma virtuaaliassari, joka hoitaa digi- ja someasioita puolestanne. Tarve voi olla väliaikainen tai sopimuksen voi tehdä myös kuukausiksi. Hinta määräytyy tällöin yhdessä määritellyn sisällön mukaisesti. Minimiaika: 2h.


Sisällöntuotanto sosiaaliseen mediaan

Tarkoittaa pääasiassa kuva-, ja videomateriaalien luomista sosiaalisen median eri alustoille. Tähän on mahdollista yhdistää tarjoamani palvelu:  Somekuvaaminen, josta löydät lisätietoa tältä sivulta.


Koulutukset

Tarjoan yrityksille koulutusta liittyen digitaaliseen liiketoimintamuotoiluun ja digi- ja sosiaaliseen mediaan. Luennon sisältö räätälöidään tilaajan toiveen mukaisesti. Kysy lisää sähköpostitse: ritu@r-koodi.fi .


Digitarjotin

Kustomoitu ja joustava vaihtoehto yrityksen tarpeisiin. Voidaan yhdistää useampi eri palvelu tai miettiä asiakaslähtöinen, soveltuva ja kustannustehokas kokonaisuus.
VERKKOSIVUT/ VERKKOKAUPPA/ VERKKOKURSSI


YKSINKERTAISTEN SIVUJEN SUUNNITTELU, RAKENTAMINEN JA JULKAISEMINEN

(sis. 3 kpl muokkausmahdollisuuden projektin aikana)

Hyväksytyn tarjouksen jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan sopimus, jossa määritellään tarkasti sisältö ja hinta, jolloin yllättäviä kuluja ei synny. Sovitaan mm. kuinka monta välilehteä sivuille rakennetaan, minkälaista sisältöä sivustolle laitetaan, arvioidaan kauanko sivujen tekemisessä menee, minkälaisia ominaisuuksia sivuille halutaan ym.

Hinta määräytyy projektikohtaisesti. Kysy lisää!


LISÄPALVELUT

Asiakkaan halutessa voin huolehtia puolestasi myös:

- Verkkotunnukseen liittyvät asiat (domain ja web-hotelli)

- Palveluntarjoajien tunnus- ja sopimusasiat (esim. maksupalvelusopimukset)

- Sisällöntuotantoon liittyvät palvelut (esim. valo- ja videokuvaaminen ja visuaalisen ilmeen suunnittelu yritykselle)

- Sivuston hallinnointi ja ylläpito sivujen valmistumisen jälkeen


SOMERITUAALIT

HENKILÖKOHTAINEN VALMENNUS (2 h) sisällöntuotantoon, jota voit hyödyntää sosiaalisen median kanavissasi.


VAIHTOEHTO 1.

Monipuolisen digitaalisen markkinointimateriaalin suunnittelun, tuottamisen ja julkaisemisen lyhytkoulutus (Canva).


VAIHTOEHTO 2.

Opastusta aloittelijoille valittujen digitaalisten työkalujen/somekanavien (Esim. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn ) luomiseen, käyttöönottoon ja julkaisuun.
DIGISTRATEGIAN SUUNNITTELU

Sisältö: Kartoitetaan yhdessä minkälaiset digitaaliset ratkaisut ja sosiaalisen median palvelut ovat hyödyllisiä ja kustannustehokkaita yrityksenne tarpeisiin. Palvelu on käyttäjälähtöinen prosessi (kesto vaihtelee asiakkaan toiveiden mukaan: 1 kk - 6 kk), jossa hyödynnetään Design Thinking - menetelmiä ja suunnitellaan yrityskohtaisesti toimiva kokonaisuus, jossa yritys saa käyttöönsä konkreettisia vinkkejä ja työkaluja kuinka toimia kustannustehokkaasti verkossa.

Kysy uteliaasti lisää.


SOMEKUVAAMINEN


Toimin apukäsinäsi sisällöntuotannossa sosiaalisen median kanaviisi. Ensin pidetään yhdessä ketterä kuvaushetken suunnittelupalaveri ja sitten toteutetaan! Saat kuvat ja videot käyttöösi nopeasti.

Kalusto: Canon EOS m50 / Samsung Galaxy s20 5G/ DJI OM 5

VAIHTOEHTO 1

10 kuvaa + kevyt editointi

Kuvauksien kesto 45-60 min


VAIHTOEHTO 2

15 kuvaa + kevyt editointi

Kuvauksien kesto 60-90 min


VAIHTOEHTO 3

Lyhyt esittelyvideo yrityksestä mobiiliapplikaatiolla + editointi

Kuvauksien kesto 60 min


Hinta määräytyy projektikohtaisesti.DIGIASSISTENTTI

Tarvitsetko vinkkejä, apua tai tukea esim:


- sosiaalisen median julkaisujen suunnitteluun ja ajastamiseen?

- digitaaliseen yritysviestintään?

- esitysmateriaalien laatimiseen?

- somemarkkinointisuunnitelman tekemiseen?

- visuaalisen ilmeen suunnittelussa?

- sisällöntuotantoon liittyvissä asioissa?

- yritys/henkilöbrändäämisessä?

Palvelusopimus voi olla kerta/projektiluontoinen tai jatkuvalaskutteinen. Sopimuksen sisällöstä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja hinta määräytyy sen mukaisesti.


DIGITARJOTIN

Uupuuko digimenustani jotain sellaista, mitä tarvitsisit? Silloin vastauksesi on: DIGITARJOTIN.

Tämä vaihtoehto on personoitu palvelutuote mistä tahansa digitaalisista tuotteistani. Kaikkia on mahdollista yhdistää, juuri sen mukaan mitä yrityksenne tarvitsee. Voidaan yhdessä suunnitella ja luoda tarvittaessa myös jotain aivan uutta, sillä osaamista löytyy kyllä monipuolisesti!

Hinta määräytyy  palvelukokonaisuuden mukaan. Kysy lisää.