REKISTERISELOSTE

EU:n tietosuoja-asetus (2016/679)

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivä 12.5.2018

Rekisterinpitäjä
TMI Marjoriitta Kauppinen/hiuspaja HIMA
Leppäkuja 4-6, 41520 Hankasalmi
040 580 2004
ritu@r-koodi.fi

Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri (hiuspaja HIMA)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja sen hoitamiseen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan etu- ja sukunimi
Asiakkaan tilaama palvelu ja tarkemmat tiedot palvelun sisällöstä

Tietolähteet

Tiedot ovat asiakkaiden ilmoittamia.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei koskaan anneta kolmansille osapuolille, eikä palveluntarjoaja
käytä niitä myöskään markkinointitarkoituksiin.
Asiakassuhteen päättyessä, asiakas voi milloin tahansa
vaatia yhteystietojensa poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja ei siirretä rekisterinpitäjän asiakastietorekisteristä eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto:
Asiakasrekisteriä säilytetään suljetussa lippaassa lukon takana. Vain rekisterinpitäjä pääsee käsiksi tietoihin.
B. Sähköisesti käsiteltävät tiedot:
-