TIETOSUOJASELOSTE


R-koodi (Tmi Marjoriitta Kauppinen)

Päivitetty 29.6.2021


EU:n tietosuoja-asetus edellyttää yrityksiltä selostetta, jossa eritellään yrityksen keräämät henkilötiedot ja miksi tietoja kerätään. Käsittelen henkilötietoja luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tässä dokumentissa luetellaan R-koodin sekä sen verkkosivuston www.r-koodi.fi:n käyttämät henkilötietorekisterit, niiden tietosisällöt ja käyttötarkoitukset. R-koodi tallentaa asiakkaista pääsääntöisesti seuraavia tietoja:

  • Käyttäjien antamia tietoja kuten sähköpostitse lähetetyt yhteystiedot ja sosiaalisen median kanavien kautta annetut tiedot.

  • Asiakassuhteeseen perustavat tiedot.

  • Verkkosivuston kautta kerättyjä tietoja kuten mm. verkkosivuston evästeet.


Rekisterinpitäjä

R-koodi (Tmi Marjoriitta Kauppinen)

Y-tunnus: 2203131-8

Yhteyshenkilö

Marjoriitta Kauppinen/R-koodi

Ritu@r-koodi.fi

Leppäkuja 4-6

41520 Hankasalmi

Rekisterin nimi
Yrityksen R-koodi asiakas- ja markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen sekä käsittelyn peruste

Kerättäviä tietoja käsitellään yrityksen ja asiakkaan välisessä sopimukseen perustuvassa liiketoiminnassa sekä verkkosivuston ja asiakaskokemuksen kehittämisessä.

Rekisterin sisältö

Verkkosivuston käyttäjän tai yrityksen asiakkaan antamia tietoja voivat olla mm.

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, paikkakunta, yritys, ammattinimeke, y-tunnus, tilaukseen ja palveluun liittyvät tiedot, toimitus- ja tilausehdot, sosiaalisen median kautta kerättävät tiedot sekä asiakkaaseen liittyvät kalenterimerkinnät sekä sähköpostiviestit.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietoja voivat siis olla:

  • Asiakkaan itse antamat tiedot, esim. sähköpostin sekä sosiaalisen median viestintävälineiden (mm. TikTok, Facebook, Instagram ja Linkedin) kautta annetut yhteystiedot.

  • Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaus-, peruutus- ja laskutustiedot sekä asiakaspalautteet.

  • Verkkosivuston keräämiä tietoja (verkkosivuston eväste).

  • Verkkosivuston analytiikan avulla kerättyjä tietoja, joiden avulla pyrimme parempaan asiakaskokemukseen ja kehittämään verkkosivustosta paremman.

  • Yrityksen etävalmennukset tapahtuvat Microsoftin Office365 -palvelun kautta (Teams), joka on tarkoitettu yrityksen ja asiakkaan vuorovaikutuksen mahdollistamiseen. Käyttäjät ja R-koodi voivat siellä tallentaa palveluun mm. kuvia, tekstejä ja linkkejä. Teams-ohjelman käyttöä varten R-koodi kerää asiakkaalta sähköpostiosoitteen, johon on mahdollista lähettää kutsu Teams-palaveriin. Microsoftin tietosuojalausekkeeseen pääset tutustumaan täältä: https://privacy.microsoft.com/fi-FI/privacystatement.

     

Evästeet

Sivusto käyttää evästeitä toimiakseen parhaalla mahdollisella tavalla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa laitteelle. Tämän perusteella voidaan tunnistaa verkkosivustolla vieraillut käyttäjä, mutta näitä käyttäjätietoja ei voida yksilöidä henkilöön.

Voit halutessasi poistaa evästeiden käytön selaimen asetuksista. Seuraavana lista yleisimmistä selaimista ja niiden ohjeista:

Verkkosivujen lisäksi yrityksellä käytössä on seuraavat sometilit, joihin myös johtaa linkki verkkosivustolta:


Tietojen säilyttäminen, käsittelijä ja rekisterin suojaus

Kerättyjä tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

Kaikkia rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti, ne on suojattu yleisesti hyväksyttyjen tietoturva-asetusten ja teknisten vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin tiedot on yrityksessä tallennettu palvelimelle, johon on pääsy vain R-koodilla. Tietojärjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Rekisterin tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on erikseen sovittu asiakkaan kanssa, kuten esimerkiksi asiakaspalautteen julkaisu verkkosivuilla tai sometileillä. Lisäksi tilitoimisto voi käyttää laskutukseen liittyviä tarvittavia tietoja kirjanpitoon liittyvissä asioissa. Näiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa on erikseen sovittu tietojenkäsittelystä asianmukaisin ja lainsäädännön mukaisin sopimuksin.


Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalla henkilölle, jonka näet tietosuojaselosteen alkupuolelta. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Käyttäjän pyynnöstä poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset tai vanhentuneet tiedot.